Dlaczego JD Investment ?


JD Investment 
jako znany i ceniony pracodawca dba o rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Kierujemy się etyką, współpracą, odpowiedzialnością i ambicją we wszystkich działaniach. Na tych wartościach opieramy kulturę organizacyjną firmy, a dzięki konsekwentnemu dążeniu do ich realizacji możemy tworzyć nasze projekty z troską o najwyższe standardy. To pracownicy są naszą największą wartością – ich wiedza, doświadczenie oraz współdziałanie umożliwiają dalszą ekspansję i rozwój firmy. To dzięki ich zaangażowaniu, kompetencji i pracowitości odnosimy sukcesy.

 Jeśli chcesz pracować w zespole ambitnych  ludzi – dołącz do nas.


INFORMACJA O REKRUTACJI

Osoby zainteresowane pracą w JD Investment sp. z o. o. sp. k. prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres email: praca@jdinvestment.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki.

Uwaga: Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez JD Investment sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawskiej 60A, 35-230 Rzeszów, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez JD Investment sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawskiej 60A, 35-230 Rzeszów zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).